Квалификационно обучение на местната власт

Квалификационно обучение на местната власт

В рамките на проект „Квалификационно обучение на местната власт“, финансиран по програма „Административен капацитет“, Образователен бизнес център „Хермес“  проведе поддържащо обучение на тема „Управление на проекти финансирани по програми на ЕС“.

Възложетел на обучението е „Консултативен информационен център  Мастер – 2000“ ЕООД.

Семинара се проведе на 26 и 27 ноември 2008 година в хотелски комплекс „Долна баня“.  Дискутирани бяха основните стъпки за предварителен анализ, планиране, разработка на проект, изпълнение на проектните дейности, отчети и отчетна документация.

Обучението е базирано върху проекти от програми подходящи за изпълнение от общини. Участие взеха 38  представители на местната власт от различни региони на страната.