„Управление на проекти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година”

„Управление на проекти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година”

В рамките на проект, финансиран по програма „Развитие на селските райони 2007 – 2013 година“, Образователен бизнес център „Хермес“  проведе поддържащо обучение на тема

 

„Управление на проекти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година”

 

Възложетел  на обучението е „Консултативен информационен център  Мастер – 2000“ ЕООД

Семинара се проведе на 06 и 07 януари 2009 година в хотелски комплекс „Долна баня“.  Дискутирани бяха основните стъпки за предварителен анализ, планиране, разработка на проект, бизнес план, изпълнение на проектните дейности, отчети и отчетна документация, законова и нормативна уредба. Обучението е базирано върху проекти от програми подходящи за изпълнение от общини и земеделски производители.  Участваха  представители на замеделски производители от различни региони на страната.