„PARI Daily is training an European working generation“

„PARI Daily is training an European working generation“

„Бизнес Медия Груп“ АД, издаделството на вестник „Пари“, в партньорство с Образователен бизнес център „Хермес“ изпълни дейност по проект PARI Daily is training an European working generation“. Проекта е финансиран по програма „Human Resource Development and promotion of Employment“ №  BG2004/016-711.11.01-1.061.

 

Образователен бизнес център „Хермес“  проведе квалификационно обучение на 12 безработни лица по професията „Маркетолог“. Подбора е извършен сред  лица регистрирани в Дирекции бюра по труда на територията на град София.

 

Проведеното обучение е с общ хорариум от 660 учебни часа. Учебната програма е утвърдена от НАПОО и съобразена с държавните образователни изисквания. Включени са модули съобразени със съвременните изисквания и тенденции при практикуването на професията.  Обучаемите придобиха знания и умения за упражняване на професията. Проведени бяха редица дискусии, ролеви игри, практическите казуси в рамките на предвидените практически занятия. Обучението приключи с полагане на държавен изпит и издаване на свидетелство за придобита втора квалификационна степен по професията “Маркетолог”.

 

Бенефициентите показали добри резултати  започнаха работа в отдел „Маркетинг“ на вестник „Пари“.