"Аз мога" и "Аз мога повече"

"Аз мога" и "Аз мога повече"

Агенцията по заетостта стартира обучения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедури “Аз мога” и “Аз мога повече”,  на заети лица подали заявления в дирекциите “Бюро по труда”, за получаване на ваучери за обучение.

По програмите заетите на пълно работно време лица могат да кандидатстват самостоятелно за обучения за придобиване на квалификация или преквалификация в много голям спектър  професии  и  специалности  или  за  обучения  за  придобиване  на ключови компетенции.

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес”, в качеството си на доставчик на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  предлага  обучения за придобиване на квалификация по професиите:

 • икономист,
 • финансист,
 • оперативен счетоводител,
 • офис мениджър,
 • организатор туристическо агентска дейност,
 • данъчен и митнически посредник,
 • сътрудник в маркетингови дейности,
 • строител,
 • оператор на компютър.

Обучения за придобиване на ключови компетенции:

 • ž английски език,
 • ž италиански език,
 • испански език,
 • ž френски език,
 • žбългарски език,
 • žгръцки език,
 • компютърна грамотност,
 • контрол и управление на стреса в работна среда,
 • управление на времето и стреса,
 • организация на работното време,
 • предприемачество,
 • управление на проекти финансирани от ЕС.

В рамките на програмата в София бяха предоставени обучения за придобиване на квалификация по професиите:  икономист – специалност „Икономика и мениджмънт” , финансист –  специалност „Банково дело”, оперативен счетоводител, офис – мениджър, оператор на компютър, строител, сътрудник в маркетингови дейности.

Обучения за придобиване на ключови компетентности бяха предоставени в следните градове:

 • София – английски, испански, италиански, френски и гръцки език, управление на проекти финансирани от ЕС, компютърна грамотност
 • Златоград – гръцки език
 • Русе – френски и италиански език
 • Велико Търново – английски език.

В групите бяха включени обучаващи се лица, приносители на ваучери от Дирекции бюра по труда –  София – град, София  област, Златоград, Русе, Велико Търново.

Обученията са в присъствена форма.