Основна тема: „Българският бизнес в Европейския съюз“

Основна тема: „Българският бизнес в Европейския съюз“

Събитието се проведе с подкрепата на: 

                                 „Hamilton Data Services“, „Golden Pages“, „Интерактивни технологии“ АД  (ITV partner)

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 VI -ти форум „Български бизнес дни”

Основна тема: “Българският бизнес в Европейския съюз “

24.09.08г. Централен военен клуб, зала “Тържествена”

 

Т е м и

09.00 -09.30

Регистрация и по чаша кафе.

09.30 – 10.00

Откриване на Форум “Български  бизнес  дни”  от  г-н Йордан Цонев – Председател на парламентарната комисия по икономическа политика  в Народното събрание

Приветствие към участниците от името на Министъра на икономиката и енергетиката – г-н Петър Димитров

Приветствие към участниците – г-жа Елеонора Николова – депутат в 40-то Народно събрание 

 

Панел 1 – Законови и нормативни изисквания в ЕС

 

Модератор:   г-жа Даниела Велкова – мениджър Агенция за подбор на кадри “Хермес” и Образователен бизнес център “Хермес”

09.45 – 10.15

„Икономически перспективи пред България в условията на членство в ЕС”

г-н Антон Гладнишки – Директор Дирекция «Национален план за развитие» -  Агенция за икономически анализи и прогнози . Дискусия

10.15 -10.45

„Политиката на Националната агенция по приходите за намаляване на административните трудности през бизнеса”- г-н Трифон Павков – Директор на Дирекция «Анализ на политиката и стратегическото планиране»,  Национална агенция за приходите. Дискусия   

10.45 – 11.15

„Възможности  и нормативни условия за застраховането в ЕС” - г-жа Живка Славкова –Н-к отдел”Регулаторни и пазарни анализи”, Комисия за финансов надзор. Дискусия

11.15 – 11.45

„Стандартизацията в полза на бизнеса” - г-жа Мая Станева – Изпълнителен  директор на Български институт по стандартизация. Дискусия

11.45 - 12.15

“Съвременни тенденции в управлението на документи и бизнес процеси” – г-н Антон Стоянов – Изпълнителен директор на Hamilton Data Services . Дискусия

12.15 – 12.45

Кафе пауза

 

Панел 2 – Инвестиции, кредитиране и конкурентноспособност в рамките на Европейския съюз

 

Модератор:   г-н Златин Саръстов - Partner Amphora capital Ltd  Corporate  Finance and Advisory

13.15 - 13.45

„Българска банка за развитие – инструменти за подобряване достъпа на финансиране и експортните възможности на малките и средни предприятия” - г-н Сашо Чакалски, Зам. председател на УС и Изпълнителен  директор на  Българска банка за развитие, Зам. Председател на българо-френсата търговска камара. Дискусия.

13.45 – 14.15

„Състояние и тенденции на развитието на капиталовия пазар в България” - г-н Илиян Димитров – финансов анализатор към Българска фондова борса. Дискусия

14.15 - 14.45

"Програми за насърчаване развитието на малките и средни предприятия" - г-жа Галина Шаренкова – старши експерт отдел „Програмиране и координация” към  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките  и средните предприятия . Дискусия

14.45 - 15.15

„Конкурентноспособност в рамките на Европейския съюз. БАРДА в подкрепа на бизнеса и работа по структурните фондове” - г-жа Димитрина Тодорова – Изпълнителен директор, Българска асоциация на Агенции за регионално развитие на бизнес центрове (БАРДА). Дискусия

15.15 – 15.45

„Представяне на Golden Pages.Възможности за малките и средните предприятия  в условията на конкурентна  среда”  г-жа Анастасия Салабашева, Мениджър бизнес развитие. Дискусия

15.45 – 16.15

Кафе пауза

 

Панел 3 – Съвременни тенденции в управлението на човешките ресурси

 

Мадератор:  г-н Светлозар Петров  - Изпълнителен  директор на JobTiger

16.15 – 16.45

Управление на промяната въз основа на screaning на персонала. Изграждане на мениджърски компетенции и лаборатория за развитие - г-жа Цветелина Димитрова – Изпълнителен директор   „Интерактивни технологии” АД   (ITV partner) Дискусия                     

16.45 – 17.15

„Трудова и социална интеграция на хора с увреждания” - г-жа Мила Вукова – Главен  експерт

 Агенция за хората с увреждания. Дискусия

17.15 – 17.45

„Индустриални отношения и управление на човешки ресурси” - г-н Теодор  Дечев – Зам. Председател - Съюз за стопанска инициатива . Дискусия

17.45 – 18.15

 „Представяне на Оперативна програма „Човешки ресусрси” -  възможности за работодателите”.- г-жа Анна Делибашева - директор дирекция “Европейски фондове” - Агенция по заетостта. Дискусия

18.15 – 18.30

Закриване на форум “Български бизнес дни”

19.00

Коктейл

Медийни партньори:  dir.bg, diri.bg,  econ.bg,  в-к „Банкерь”,   Метромедиа , Евроком тв, Еkids тв,  сп. „Бизнес контакти” , JobТiger, сп. „Човешки ресурси”, в-к „Новинар”, радио „Романтика”

 С подкрепата на: ITV partner, Golden pages, HDS и

Със съдействието на: Минерална вода Девин, Сокове ВВВ, Винарска изба Бибендум, бутик за цветя „Феите”