“Съвременни тенденции в управлението на човешките ресурси “

“Съвременни тенденции в управлението на човешките ресурси “

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

Основна тема: “Съвременни тенденции в управлението на човешките ресурси “

05.10.2007 г,  Национален музей “Земята и хората”

 

Т е м и

09.30 -10.00

Регистрация и по чаша кафе.

10.00 -10.30

Откриване на Форум “Български бизнес дни”

Модератор:   Даниела Велкова – директор Образователен бизнес център “Хермес”

10.30 – 11.00

“Оперативна програма: “Развитие на човешките ресурси”” – Иван Кръстев – експерт – “Главна дирекция европейски фондове, международни проекти и програми” към Министерство на труда и социалната политика

11.00 -11.30

Иновации в колективното договаряне и управление на човешките ресурси” – д-р Теодор Дечев – зам. Председател на Съюз за стопанска инициатива

11.30 –12.00

“Стимулиране на работодатели от обичаина работна среда за наемане на хора с трайни увреждания” – Мила Вукова – експерт Дирекция “Мониторинг, анализ и информационно обслужване по региони” към  Агенция за хора с увреждания

12.00 - 12.30

“Представяне на списание “Човешки ресурси”” – ст.н.с.д-р Ганчо Попов Фондация "Човешките ресурси в България и Евроинтеграцията"

12.30 – 13.00

“Човешките ресурси в малките и средни предприятия. Начин за оптимизирано управление.” – Анна Лалковска  – главен експерт “Човешки ресурси” на Национално сдружение на малкия и среден бизнес

13.00 - 13.30

“Възможности за подобряване капацитета на персонала в контекста на оперативните програми на българското правителство” – д-р Владимир Зиновиев мениджър “Smart consulting group” LTD

14.00 - 14.15

Закриване на форум “Български бизнес дни”

14.30

Коктейл и кратка музикална програма в изпълнение на даровити деца от сдружение “Децата на България – новия път към света”. Веска Аспарухова от “Дом  за деца без родителски грижи” -  гр.Роман, Петрослав Цеков ОУ “Отец Паисий” гр. Враца