„Привеждане дейността на фирмите произвеждащи хранителни продукти към изискванията и стандартите на ЕС“

„Привеждане дейността на фирмите произвеждащи хранителни продукти към изискванията и стандартите на ЕС“

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

Основна тематика:

“Привеждане дейността на българските фирми в съответствие с изискванията и стандартите на  Европейския съюз “.

Хотел „Централ” 10.02.2006 година

 

Т е м и

 

09.30-10.00

Регистрация. По чаша кафе.

10.00-10.30

Откриване на Форум “Български бизнес дни”

Модератор:

 доц. д-р Даниела Иванова, председател на Методичния съвет на Образователен бизнес център  “Хермес”

 

10.30 -11.00

„Ролята на АМБ за подготовка на българския бизнес за присъединяване към ЕС. Текуща ситуация и проблеми.” Дискусия.

д-р Светла Чамова – изпълнителен директор на Асоциация на месопреработвателите в България

 

11.00 -11.30

 “Внедряване на интегрирана система ISO   901 2000.Учебен  център. “

г-н Страхил Бойчев – мениджър “Пикадили”

 

11.30 –12.00

“Възможности за сертификация на системи НАССР /ISO 22000: 2005, BRS, IFS/. Дискусия

доц. д-р Даниела Иванова, ръководител катедра “Стокознание” Университет за национално и световно стопанство  – София

 

12.00-12.30

"Възможности за финансиране от ПроКредит Банк (България) АД. Дискусия. – Красимира Пейчева - експерт връзки с клиенти Корпоративен отдел

12.30 -13.30

Обяд

Модератор: доц. д-р Елка Василева, член на Методичния съвет на Образователен бизнес център  “Хермес”

 

13.30-14.00

“Регламент 852. Хигиена на храните.”

д-р Черкезова  Дирекция “Опазване и контрол на общественото здраве”, Министерство на здравеопазването

 

14.00-14.30

“Проблемите на индустриалните хлебопроизводители относно безопасността на храните.” – г-н Борис Инчев – председател Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България

 

14.30-15.00

“Система за самоконтрол в хранително вкусовата промишленост – НАССР”. Дискусия -  държавен експерт Мариана Юнгарева - Дирекция “Контрол на храните и тяхната безопасност” МЗГ

15.00-15.30

Кафе пауза

 

15.30 -16.00

“Преструкториране на предприятията, произвеждащи храни от животински произход.” Дискусия  д-р Венцислава Тасева – Директор Дирекция “ДВСК”  НВМС

 

16.00-16.30

Качество и безопасност на хранителните продукти чрез биологичен /екологичен/ начин на производство.Дискусия.

доц.д-р.Елка Василева – Университет за национално и световно стопанство

16.30 – 17.00

“Представяне възможностите за внедряване на интегрирани системи по НАССР и ISO 9001:2000.” Людмил Лалов – управител на “Лалов – консулт»” ЕТ

 

17.00 – 17.15

 

 

Закриване на форум “Български бизнес дни”