„Привеждане дейността на българските фирми  произвеждащи хранителни и промишлени стоки към изискванията и стандартите на ЕС“

„Привеждане дейността на българските фирми  произвеждащи хранителни и промишлени стоки към изискванията и стандартите на ЕС“

Основна тема: 

„Привеждане дейността на българските фирми  произвеждащи хранителни и промишлени стоки към изискванията и стандартите на ЕС“

18 и 19 ноември 2004 година, София, хотел „Централ“, конферентна зала № 2

Участници: представители на фирми произвеждащи промишлени и хранителни стоки

Хотел Централ, 18 – 19.11.2004 година

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А  

Основна тематика:

“Привеждането на българските фирми в съответствие с изискванията и стандартите на  Европейския съюз “

 

Т е м и

1-ви    ден

09.30-10.00

Регистрация

10.00-10.30

Откриване на Форум “Български бизнес дни”

д-р Ингрид Шикова – директор “Информационен център на Европейския съюз”

 

10.30-11.00

Ролята на Евро Инфо Центровете за подготовката на българският бизнес за присъединяване към Европейския съюз. Дискусия.

Беата Папазова – мениджър Евро Инфо Център

11.00-12.00

Новости при организацията на работното място. Дискусия.

Божидар Панайотов - Министерство на труда и социалната политика

12.00-12.30

Възможности за финансиране от Прокредит Банк /България/ АД. Дискусия.

Таня Цонева – експерт Корпоративен отдел

12.30 -13.30

Обяд

13.30-14.30

Европейски стандарти в управлението на човешките ресурси – от опита към добрата практика. Програми за подбор, обучение и управление – модели и реалности. Дискусия

Мария Рачева – управител “Advise center”

14.30-15.00

Кафе пауза

15.00-15.30

Презентация на фирма “Балтов консулт” ЕООД

15.30 -16.30

Европейското и българското законодателство за опаковките и отпадъците от опаковки. Дискусия

доц. д-р Даниела Иванова, ръководител катедра “Стокознание” Университет за национално и световно стопанство  – София

16.30-17.00

Презентация  ВЗК  МЕДИК  Център

2-ри    ден

Секция

Производители на хранителни продукти

10.00- 11.00

Оптимизация на системата за контрол за безопасност на храните.Дискусия.

Ст.н.с.II ст. Николай Ризов – директор на НЦХМЕХ

11.00-12.00

Качество и безопасност на хранителните продукти чрез биологичен /екологичен/ начин на производство.Дискусия.

доц.д-р.Елка Василева – Университет за национално и световно стопанство

12.00-13.00

Обяд

13.00-14.00

Преструктуриране на предприятията произвеждащи храни от животински произход. Европейското законодателство. Въвеждане на система за самоконтрол. Основна отговорност на производителите. Дискусия.

Д-р Венцислава Тасева гл.експерт ГУ “Национално ветеринарно медицинска служда”

Секция

Производители на промишлени стоки

10.00-11.00

Стандартизация в РБългария. Дискусия.

Мая Станева – заместник председател на Български институт по стандартизация

 

11.00-12.00

Надзор на пазара в България. Дискусия.

гл.експерт Теменужка Грънчарова

Държавна агенция за метрология и технически надзор

12.00-13.00

Обяд

13.00-14.00

 

 

Защита правото на информация на потребителите и гаранционна отговорност на производителите на промишлени стоки по смисъла на ЗЗППТ. Дискусия.

Елена Шалварджиева – директор дирекция “Защита на икономическите интереси на потребителите” - “Комисия за защита на потребителя”

14.00-14.15

Закриване на “Български бизнес дни”