Защо е важно да учим през целия ни живот?

Защо е важно да учим през целия ни живот?
7 март 2021

Успелият човек се познава по желанието му да учи през целия живот. Придобиването на нови знания и умения е от съществено значение за нашето съществуване като личности, а ученето през целия живот е незаменима стъпка към кариерното развитие. Именно заради това няма как да просперираш, без да придобиваш нови знания.

 

Всяка професия претърпява метаморфоза и в годините се изменя, което само по себе си води до нуждата да се придобиват нови знания и умения. За да се постигат успехи на работното  място и да растат в йерархията, служителите трябва да усъвършенстват поне през година – две основните компетенции, които характеризират тяхната професия, както и да разширят набора си от умения с нови.  А това ще доведе и до възможности за кариерно развитие и повишение на заплатата.

 

Познанието вече е на една ръка разстояние от всички, а това прави хората, които имат хъс и желание да учат, по-конкурентоспособни в службата. Ето защо в службата трябва да сте преди всичко актуални и компетентни, което пък ще ви направи по-уверени.

 

Чрез чести обучения, свързани с  компетенции, нужни за упражняване на вашата професия, ще останете актуални във вашата сфера, ще сте в крак с тенденциите и ще работите по-ефективно сред този бързо променящ се свят на технологиите.

 

Ученето през целия живот ще ви помогне да се адаптирате и към евентуални неочаквани промени във вашата професия или фирма. Продължавайки да трупате нови знания, вие по-лесно ще излезете от зоната си на комфорт и ще се възползвате от нови възможности за работа в индустрията ви. Освен това ще се чувствате по-готови да се справите с предизвикателствата и да проучите нови бизнес начинания и възможности за развитие.

 

Не разчитайте, че работата ви е в кърпа вързана, тъй като технологиите позволяват на хората да стават все по-гъвкави и по-дейни в службата, което прави и конкуренцията в дадени сфери по-ожесточена. За да отговорите на новите тенденции на пазара на труда, трябва да продължавате да учите и да усъвършенствате своите умения през целия си живот.