Валидирането на компетенции прави ли ни по - конкурентни на пазара на труда?

Валидирането на компетенции прави ли ни  по - конкурентни на пазара на труда?
10 март 2021

За да станете по-добри служители, то вие трябва да имате, ако не задължително, то силно препоръчително, документ за упражняваната от вас професия. Това ще ви направи освен по-добри, но и по-запознати с последните умения, необходими за вашата сфера на дейност. А те постоянно се променят, заради навлизането на нови термини, практики, както и технологии.

Ако практикувате дадена професия, но не притежавате документ за квалификация , с които да докажете придобитите знания и умения, не можете да бъдете оценени, не получавате възнаграждението , което получават колегите ви, бихте могли да коригирате този факт като валидирате компетенциите си. Чрез валидацията също така ще влезете в крак с последните тенденции в бранша ви.

Валидирайки компетенциите по професия, вие ще трябва да положите тестове по съответните предмети от програмата за обучения от избраната сфера. Успешното им преминаване ще ви донесе свидетелство или удостоверение за придобита квалификация, което автоматично ще ви направи по-конкурентни на пазара на труда.

Не веднъж сме споменавали колко важно е да учите през целия ви живот, именно това ви прави по-успешни не само в работата ви, но и в личния ви живот. Валидирането на компетенции ще ви даде самочувствие да смените вашето работно място, ако не сте доволни от условията на труд, ще ви донесе добра аргументация да искате от шефа си повишение или по-високо възнаграждение, както и ще ви донесе самочувствие, с което да упражнявате вашата професия на едно по-високо ниво, тъй като вече ще сте проверени от експерти какви умения и знания имате и на какво ниво са те.