Компютърно счетоводство - учебна практика

380,80 лв. 448,00 лв.
- +
добави в количката
Моля, изберете:

Начало: 25 септември 2024 г.        Продължителност: 4 седмици

Хорариум: 28 учебни часа.

Занятия: онлайн чрез виртуална класна стая, понеделник и сряда от 13.30 до 16.30 часа.

Обучението има за цел да запознае обучаващите се с функциите на счетоводен програмен продукт. Настройването на продукта за работа, съобразно дейността на фирмата. Работата с него при въвеждането на първични счетоводни документи. Съставянето на справки и отчети.

Курса е подходящ за хора преминали обучение по професията Оперативен счетоводител, с желание да надградят и упражнят познанията си по счетоводство.

Съдържание на курса:

 1. Запознаване с програмния продукт. Дефиниране на програмния продукт за работа;
 2. Въвеждане на индивидуален сметкоплан; 
 3. Осчетоводяване на продажбите ; 
 4. Осчетоводяване на покупките – доставки, услуги;
 5. Придобиване на дълготрайни активи;
 6. Отчитане на ДДС. Декларация , дневник покупки, дневник продажби;
 7. Осчетоводяване на заплати, осигурителни вноски, данъци; 
 8. Приключване на счетоводни сметки отчитащи разходите на фирмата; 
 9. Приключване на счетоводни сметки отчитащи приходи на фирмата; 
 10. Извеждане и анализиране на счетоводни справки, отчет за приходи и разходи, баланс;
 11. Упражнения .

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Уважаеми курсисти, в случай, че желаете да Ви бъде издадено удостоверение на МОН за професионално обучение (образец 3-37 на МОН) по част от професия след успешно положен изпит с оценка над 3.00 от изпита по практика и над 3.00 от изпита по теория,  изпратете следните документи на основание чл. 14 от Закона за професионалното образование и обучение:

 • Заявление по образец, което ще получите на електронната си поща при записване в курса;
 • Договор за обучение по образец , които ще получите на електронната си поща;
 • Медицински документ, удостоверяващ, че професията, за която се обучавате, не Ви е противопоказна. Документът може да е медицинско свидетелство, карта от медицински преглед, служебна бележка или друг медицински документ, издаден с дата към началото на курса от лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, болница и др.). Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на курса. Курсистите, които имат подадени заявки към предишни курсове, могат да използват медицинския документ, с който разполагат и не е нужно да го подновяват;
 • Документ за входящо образователно равнище – копие на диплома за средно или по – високо образование;.
 • Снимка паспортен формат;

Посочените документи е необходимо да изпратите за всеки отделен курс до датата на започване на съответния курс.

Документите изискващи подпис може да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис.

Документите се изпращат до Образователен бизнес център Хермес до поискване до офис на Спиди, София пазар Слатина, ул  Циклама 8.

Всички документи изпращани чрез куриер от и към курсиста са за негова сметка.

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!