Бизнес английски

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес” предлага  целогодишни обучения за придобиване на ключови компетенции по английски език за целите на медицината, правото, финансите, маркетинга.

Курсовете   са с хорариум от 150 уч часа. За удобство на курсистите е разделен на три нива. Всяко ниво е с хорариум от 50 уч часа. Предлаганата форма на занятия е онлайн, чрез виртуална класна стая “Ведамо”. Центъра е доставчик на обучения по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Обучението се провежда в групи до 6 обучаеми и приключва с полагане на тест. На успешно положилите теста се издава сертификат.

Как се провеждат занятия?

Провеждат се по предварително изготвен график – в 2 или 3 дни от седмицата от 18.30 до 21.20 часа, а в почивен ден от 10.00 до 15.00 часа. Обучаемите получат график за разпределението на занятията по дати на първото занятие от курса.

Къде се провеждат занятията?

Присъствените занятия се провеждат в офиса на Центъра – София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4, Индустриална сграда Електроника. Онлайн занятията се провеждат чрез виртуална класна стая по график в реално време.

Какъв е хорариума  на курса ?

Курсовете са с хорариум от 150 уч часа – 3 нива по 50  уч часа. Учебните часове са по 45 минути в дневна форма на занятия и 40 минути при вечерна форма.

Как да се включим в група? 

Записването се осъществява като закупите избрания курс по чужд език или посетите офиса на Центъра и попълните електронна форма за заявяване на желание за включване в група.  Окончателното включване в група се осъществява с внасяне на първата вноска или изплащане на таксата. За да се включите в курса е необходимо да владеете езика с компетентности на ниво В1. Полага се тест.

 

Как се заплаща таксата за обучението?

Предвидено е таксата за обучение за 150 уч часа, да се заплати на три  вноски. Първата вноска се внася  при записването, а втората и третата са съответно в месеците януари и март. Плащането е по разплащателна сметка на Центъра.

 

Какво включва таксата за обучение?

  • 150 учебни часа при обучение за три нива;
  • 50 учебни часа при обучение по модули;
  • тестове и помощни материали;
  • учебници и учебни помагала не са включени в таксата.