Чужди езици

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес” предлага  целогодишни обучения за придобиване на ключови компетенции по английски, италиански, испански, френски, гръцки език, български език за чужденци.

Курсовете   обхващат нива А1, А2, В1 или нива А2, В1, В2. Всяко ниво е с хорариум от 100 уч часа. Предлаганата форма на занятия е присъствена или онлайн, чрез виртуална класна стая “Ведамо”. Центъра е доставчик на обучения по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Учебните програми са съобразени с общата европейска езикова рамка. Тя е единна европейска система за диференциране на чуждо езиковите умения чрез: слушане, четене, говорене, писане . С помощта на тези четири умения Общата европейска езикова рамка определя шест нарастващи нива на езикови компетентности:

  • Нива А1 и А2 – Основни познания и елементарно използване на езика;
  • Нива В1 и В2 – Самостоятелно използване на езика;
  • Нива С1 и С2 – Компетентно използване на езика.

Повече за общата европейска езикова рамка и нивата на компетентност може да научите в секция FAQ - често задавани въпроси.

Предлаганите нива са А1, А2, В12, С1, С2, като всяко ниво обхваща 100 учебни часа. 

Обучението се провежда в групи до 10 обучаеми и приключва с полагане на тест. На успешно положилите теста се издава сертификат.

Как се провеждат занятия?

Провеждат се по предварително изготвен график – в 2 или 3 дни от седмицата от 18.30 до 21.20 часа, а в почивен ден от 10.00 до 15.00 часа. Обучаемите получат график за разпределението на занятията по дати на първото занятие от курса.

Къде се провеждат занятията?

Присъствените занятия се провеждат в офиса на Центъра – София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4, Индустриална сграда Електроника. Онлайн занятията се провеждат чрез виртуална класна стая по график в реално време.

Какъв е хорариума  на курса ?

Курсовете са с хорариум от 300 уч часа – 3 нива по 100  уч часа. Учебните часове са по 45 минути в дневна форма на занятия и 40 минути при вечерна форма.

Как да се включим в група? 

Записването се осъществява като закупите избрания курс по чужд език или посетите офиса на Центъра и попълните електронна форма за заявяване на желание за включване в група.  Окончателното включване в група се осъществява с внасяне на първата вноска или изплащане на таксата.

Как се заплаща таксата за обучението?

Предвидено е таксата за обучение за 300 уч часа, да се заплати на три  вноски. Първата вноска се внася  при записването, а втората и третата са съответно в месеците януари и март. Плащането е по разплащателна сметка на Центъра.

Какво включва таксата за обучение?

  • 300 учебни часа при обучение за три нива;
  • 100 учебни часа при обучение по модули;
  • тестове и помощни материали;
  • учебници и учебни помагала не са включени в таксата.