Проекти

“Съвременни изисквания пред финансовата отчетност на фирмите, съобразно стандартите на ЕС”

Проекта е част от програма “Активни услуги на пазара на труда”. Финансиран от Агенция по заетостта, по Заемно споразумение със Световната банка.
Повече за проекта прочете  тук.

 

"Квалификационно обучение на местната власт"

Повече за проекта прочетете тук.

 

"Активни услуги на пазара на труда" - Русе

Проекта е част от програма “Активни услуги на пазара на труда”. Финансиран от Агенция по заетостта, по Заемно споразумение със Световната банка.

Повече за проекта прочетете тук

 

"Управление на проекти по програма за развитие на селските региони 2007 - 2013 година"

Повече за проекта прочетете тук

 

 „PARI Daily is training an European working generation“

Проекта е финансиран по програма „Human Resource Development and promotion of Employment“ № BG2004/016-711.11.01-1.061.

Повече за проекта прочетете тук

 

"Оперативна програма развитие на човешките ресурси ", процедури "Аз мога" и "Аз мога повече"

Повече по проекта прочетете тук

 

Форум "Български бизнес дни"

Целта на Форума е да бъдат представени и дискутирани актуални и основни теми, касаещи привеждане дейностите на българските фирми към изискванията и стандартите на Европейският съюз. Чрез Форума предприемачите имат възможност да участвуват в конструктивния диалог с институциите, да обменят опит и информация, да създадат контакти, които да ги подпомогнат при привеждането на дейностите им към новите пазарни условия.

"Българският бизнес в Европейския съюз"

"Съвременни тенденции в управлението на човешките ресурси"

"Привеждане дейността на фирмите от строителния бранш към стандартите на ЕС"

"Привеждане дейността на фирмите произвеждащи хранителни продукти към стандартите на ЕС"

"Привеждане дейността на българските фирми произвеждащи хранителни и промишлени стоки към стандартите на ЕС"