ТРЗ и личен състав

465,80 лв. 548,00 лв.
- +
добави в количката
Моля, изберете:

Начало: 06 юни 2022 г.        Приключва: 29 юни 2022 г.

Хорариум: 32 уч. часа

Занятия: онлайн чрез виртуална класна стая, вечерна форма, понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч.

 Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:

МОДУЛ 1

Кодекс на труда

 • Възникване и изменение на трудовото правоотношение
 • Работно време и почивки
 • Отпуски. Видове отпуски
 • Дисциплинарна отговорност. Нарушение на трудовата дисциплина. Имуществена отговорност и други видове обезщетения.
 • Трудово възнаграждение. Системи на заплащане на труда. Допълнителни и други трудови възнаграждения.
 • Специална закрила на някои категории работници и служители.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Трудова книжка и трудов стаж.
 • Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване.

Кодекс за социално осигуряване

 • Държавно обществено осигуряване.
 • Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване.
 • Обезщетения за майчинство.
 • Парични обезщетения при безработица.
 • Задължително пенсионно осигуряване.

 

МОДУЛ 2 – Упражнения

 • Изготвяне на ведомости за заплати.
 • Оформяне на документи – декларации 1 и 6.
 • Изготвяне на УП 2 и УП 3.
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми.
 • Запознаване и работа със специализиран програмен продукт – ТРЗ и личен състав.

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование, медицинско свидетелство доказващо възможността да практикувате професията, заявление /по образец/, снимка паспортен формат.

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

 

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!