Управление на човешките ресурси

636,00 лв.
- +
добави в количката
Моля, изберете:

Начало: 02 ноември 2021 г        Приключва: 14 декември 2021 г

Хорариум: 52 уч часа

Занятия: онлайн чрез виртуална класна стая, вторник и четвъртък от 18.30 до 21.00 ч

Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:

МОДУЛ 1 – ТРЗ и личен състав

Кодекс на труда

 • Възникване и изменение на трудовото правоотношение
 • Работно време и почивки
 • Отпуски. Видове отпуски
 • Дисциплинарна отговорност. Нарушение на трудовата дисциплина. Имуществена отговорност и други видове обезщетения..
 • Трудово възнаграждение. Системи на заплащане на труда. Допълнителни и други трудови възнаграждения.
 • Специална закрила на някои категории работници и служители.
 • Прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Трудова книжка и трудов стаж.
 • Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване.

Кодекс за социално осигуряване
• Държавно обществено осигуряване
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване
• Обезщетения за майчинство
• Парични обезщетения при безработица
• Задължително пенсионно осигуряване

Упражнения
• Изготвяне на ведомости за заплати.
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.
• Изготвяне на УП 2 и УП 3. Ползва се специализиран програмен продукт – ТРЗ и личен състав.

МОДУЛ 2 – Подбор и оценка на персонала

 • Подбор на персонал
 • Методи за подбор на персонал
 • Оценка на персонал
 • Програми за развитие на персонала
 • Мотивация на персонала
 • Упражнения.

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование, медицинско свидетелство доказващо възможността да практикувате професията, заявление /по образец/, снимка паспортен формат.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!